Saturday, November 19, 2011

ອາຫານລາວ

ອາຫານລາວ

 • ລາບ
 • ລາບ(Larb)
  ລາບແມ່ນອາຫານຊະນິດໜື່ງທີເປັນອາຫານນິຍົມຂອງຄົນລາວ ເຊີ່ງເຮັດມາຈາກຊີ້ນສັດ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ເປັດ, ໄກ່...ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີມີສວ່ນປະກອບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຕົບແຕ່ງໃຫ້ອາຫານມີຄວາມສວຍງາມແລະໜ້າຮັບປະທານ ແລະ ອາຫານປະເພດລາຍຍັງເປັນອາຫານທີ່ເຮັດຕ້ອນຮັບງານລ້ຽງຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເປັນສິລິມຸງຄຸນແກ່ງານ ໃຫ້ມີໂຊກມີລາບ. ລາບແມ່ນອາຫານຊະນິດໜື່ງທີເປັນອາຫານນິຍົມຂອງຄົນລາວ ເຊີ່ງເຮັດມາຈາກຊີ້ນສັດ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ເປັດ, ໄກ່...ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີມີສວ່ນປະກອບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຕົບແຕ່ງໃຫ້ອາຫານມີຄວາມສວຍງາມແລະໜ້າຮັບປະທານ ແລະ ອາຫານປະເພດລາບຍັງເປັນອາຫານທີ່ເຮັດຕ້ອນຮັບງານລ້ຽງຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເປັນສິລິມຸງຄຸນແກ່ງານ ໃຫ້ມີໂຊກມີລາບ.

  ສ່ວນປະກອບ

  ຊີ້ນງົວ,ຫມູ,ເປັດ,ໄກ່..... ນ້ຳປາແດກ ຫມາກເຜັດ ຜັກຫອມ ແປ້ງນົວ ເຂົ້າຂົ້ວ ຫົວຂ່າ
   
 • ໄສ້ອົ່ວ
 •  
 • ແກງໜໍ່ໄມ້
 • ຕຳໝາກຮຸ່ງ
 • ໜໍ່ຍັດໄສ້
 • ຍຳສະຫຼັດ
 • ແຈ່ວບອງ
 • ໄຄແຜ່ນ
 • ເອາະຫຼາມ

No comments:

Post a Comment